Контакт

Пишете ни за оферти и запитвания:

Адрес на производствена база:
гр. Балчик 9600
ул. "Варненска" 51

Телефони за контакт:
+ 359 879 281 065

+ 359 88 345 8803

Е-mail:
office@ecoplastica.eu

Web:
www.ecoplastica.eu

Bulgaria

© 2018 by Plastic Aliance

Ecoplastica is registered trade mark.
 

+ 359 879 281 065

+ 359 88 345 8803

Balchik, Vrnenska Str.

Ecoplastica.eu, Bulgaria, Balchik 9600, Varnenska Street  51; phone: + 359 879 281 065; + 359 88 345 8803