Продукти / Краен профил

Предназначение и описание

Крайните поликарбонатни профили се наричат „U-профили" по асоциация с формата на напречното им сечение. Предназначени са за затваряне края на поликарбонатните плоскости, както и  за оформяне краищата на плоскости на други видове материали, с подходяща дебелина.
 

Изработените от UV стабилизиран поликарбонат крайни профили имат всички присъщи за материала предимства: лекота, устойчивост на екстремни въздействия, влагоустоичивост, пожаробезопасност и т.н. Те са пригодени за използване на открито.

Краен 

профил

edge table bg..jpg